Сервис и одржување
Проверка и чистење на клима-уредот
Будење на пролетта

Проверка и чистење на клима-уредот

За да можете безгрижно да го стартувате летото!

Проверка на клима-уредот

Вдишете длабоко

Со проверката на клима-уредот се проверуваат сите функции на клима-уредот и на тој начин се овозможува предвремено препознавање на можните недостатоци.

/ Функција на клима-уредот
/ Температура на струење
/ Нечистотии во резервоарот за вода
/ Пропустливост на истекување од резервоарот за вода
/ Притисок при циркулирањето на средството за ладење
/ Проток на воздухот од вентилаторот 

 

Чистење на клима-уредот

Чисто во летото

Причината за лошиот квалитет на воздухот во внатрешноста на возилото најчесто се наоѓа во јадрото на клима-уредот - испарувачот. Со чистењето на клима-уредот се отстрануваат нечистотијата, бактериите и непријатните мириси, така што ќе можете повторно слободно да дишете.

 

Други понуди и акции

Ние сме тука за Вас!

Други атрактивни понуди за сервис и додатоци во врска со Вашето возило ќе најдете во актуелната пролетна папка за сервис на SEAT. Нејзе можете да ја добиете во Вашата сервисна работилница за SEAT - Вашиот советник за сервис со задоволство Ви стои на располагање доколку имате било какви прашања.