Детали на издавање & Правни работи

Детали на издавање & Правни работи
Линкови/ Согласност за линкови
Авторско право/ Одговорност
Детали на издавање & Правни работи

Порше Македонија ДООЕЛ
Генерален увозник за SEAT
ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА
VW, Škoda, Audi, SEAT, VW Комерцијални возила, Импортер Бр. 430
Porsche Импортер Бр. 560
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје
МАКЕДОНИЈА

тел: 02 2626-266 / 02 2603-770 / 2603-771
факс: 02 2603-800 
e-mail: office(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk
e-mail: sales(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk
Веб www.seatmacedonia.mk

Предмет на претпријатието: дистрибуција на автомобили/трговија на големо.

Програмата вклучително со сите нејзини делови како и податоци и слики е заштитена со авторски права. Секое користење надвор од тесните граници на законот за авторски права без одобрение е недозволено и казниво. Тоа важи особено за копирање, преведување, микро снимање и обработка во електронски системи.

Користењето на сликите е дозволено само за лични цели. SEAT S.A. е сопственик на голем број на внесени марки (брендирани ознаки). Особено заштитени се марките SEAT, Alhambra, Alhambra4, Toledo, Leon, Leon4, Cordoba Vario, Cordoba, Ibiza, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Arosa, Ateca, Inca, Stella, Signo, Sport, Top Sport, FR, CupraR, TDI, SDI, PD.

Фактот дека некоја марка не се содржи во листата и/или не е означена во текст како марка (брендирана ознака), не може да се интерпретира дека оваа марка не е внесена марка (брендирана ознака) и/или дека оваа марка би можела да се користи без претходно писмено одобрение од SEAT Македонија.

Линкови/ Согласност за линкови

1. Оваа интернет страница се води од концерн на Porsche на претпријатието на кое припаѓа

("Porsche") и ја опфаќа почетната страница (првата страница) и сите вообичаени интернет страници на оваа интернет страница.

2. Porsche го отпоздравува и дозволува креирањето на законски поврзувања односно линкови со домашната страница и сите вообичаени интернет страници на оваа интернет страница. Секој линк мора да содржи јасно и недвосмислено упатување на интернет страницата на Porsche; особено секоја содржина на интернет страницата на Porsche мора да биде точно дадена.

3. Креирањето на линкови за поединечни потстраници на интернет страницата на Porsche без податоци на јасно означување на потеклото (Deep-Link) е строго забрането.

4. Porsche го задржува правото, линкови за одредени личности, претпријатија, здруженија, групи на личности и/или групи на претпријатија или одредени интернет содржин, интернет страници или делови од интернет страници и во врска со нив да ги забрани без наведување на причини.

5. Креирањето на директни или индиректни ликови до интернет страницата на Porsche, краток преглед со информации, интернет содржини, интернет страници или на дел од интернет страниците кои претставуваат правно недозволени, неморални, политички радикални, дискриминирачки, криминални, навредливи содржини не е дозволено во никој случај. Porsche се дистанцира од содржините од таков вид на засегнатите интернет страници, вклучувајќи ги и потстраниците.

6. Porscheне презема одговорност за оштетувања или недостатоци, без разлика од кој вид и правна основа кои се повикуваат со линковите, кои се нарушени или ги нарушуваат овие линкови.

7. Porsche го задржува правото на одобрување за линк во секое време без давање на основа за повторно повикување како и против нарушувања на условите за линкови со сите технички и/или правни средства кои стојат на располагање.

Авторско право/ Одговорност

Сите слики, текстови, цени и други илустрации прикажани во овој производ соодветствуваат со австриската продажна програма на SEAT со време на издавањето и претставуваат необврзана информација. Се задржува правото на подоцнежни промени. За сопствениците SEAT Австрија (SEAT Austria GesmbH) не презема одговорност. Се задржува правото на промени во конструкцијата, опремата и обемот на испорака како и отстапувања во тонот на бојата. Сите наведени цени се необврзани, без картелизација на препорачаната цена со вкл. стандардизиран данок за потрошувачка и ДДВ.

Програмата вклучително со сите нејзини делови како и податоци и слики е заштитена со авторски права. Секое користење надвор од тесните граници на законот за авторски права без одобрение е недозволено и казниво. Тоа важи особено за копирање, преведување, микро снимање и обработка во електронски системи.

Користењето на сликите е дозволено само за лични цели. SEAT S.A. е сопственик на голем број на внесени марки (брендирани ознаки). Особено заштитени се марките SEAT, Alhambra, Alhambra4, Toledo, Leon, Leon4, Cordoba Vario, Cordoba, Ibiza, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Arosa, Ateca, Inca, Stella, Signo, Sport, Top Sport, FR, CupraR, TDI, SDI, PD.

Фактот дека некоја марка не се содржи во листата и/или не е означена во текст како марка (брендирана ознака), не може да се интерпретира дека оваа марка не е внесена марка (брендирана ознака) и/или дека оваа марка би можела да се користи без претходно писмено одобрение од SEATS.A.односно SEAT Austria GesmbH.