Заштита на податоци

Заштита на податоци
Заштита на податоци

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Заштитата на приватната сфера при користење на нашите интернет страници за нас е од особена важност. Затоа во следниот текст темелно Ве информираме за собирањето на лични и анонимни податоци.

СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА

Личните податоци според чл.96 став 3 од Законот за нестручно користење на интернет содржини и чл. 6 од Законот за заштита на податоци неограничено се зачувуваат, кога ги споделувате со нас - на пример во рамките на регистрирање при прашање, натпревари за награда или претплата за билтени - и давате согласност за обработка. Доколку при користењето на понудените услуги сте запрашани за наведување на Ваши лични податоци, се исклучува интеграцијата на Вашите лични податоци со податоци од протоколот за пристап преку -и без тоа анонимната - IP-адреса за цели на креирање на личен кориснички профил.

Одобрувањето за користење на Вашите податоци за претходно наведените цели може да опфаќа и пренесување на Вашите податоци на партнерот на SEAT кој сте го избрале (партнер за продажба и сервис), службата за финансиски услуги (Porsche Bank, Porsche осигурување) односно институтите за испитување на мислење за анкетите за пазарот и анализите за задоволеност на клиентите, може да ги препрати Вашите податоци на овие места. Оттаму нема препраќање на трети лица и адреси.