Поставувања за колачиња

СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА

На оваа интернет страница е инсталиран софтвер за анализа на користењето. Со оценување на овие податоци можат да се добијат корисни информации за потребите на корисниците. Овие информации придонесуваат да се подобри квалитетот на понудата. Подетално со секое повикување на следните податоци неограничено се зачувува:

* Анонимната форма на IP адресата на конкретниот компјутер

 * Датумот и времето на повикувањето односно на побарувањето

 * Името на повиканата страница односно датотека

 * Упатување, од која страница се повикала ова страница

 * Пребарувачот кој употребува корисникот вклучувајќи ја верзијата на пребарувачот

* Оперативниот систем кој го употребува корисникот.

Овие информации се оценуваат за статистички цели. Овде се работи исклучиво за информации, од кои не се носат заклучоци за Вашата личност. Ќе останете еднинечен анонимен корисник.

Во овој преглед се вклучени и таканаречените колачиња. Колачиња се текстуални датотеки, кои се зачувуваат на компјутерот на посетителот на интернет страницата и овозможуваат повторно препознавање на корисник на анонимна основа.

На оваа интернет страница се поставени колачиња од Piwik.org. (http://de.piwik.org/) и Webtrekk (http://webtrekk.com), за да може поточно да се протоколираат пристапи до интернет страниците. Дополнително се поставени колачиња од twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) за да се оптимира управувањето со рекламите. Прибавените податоци од тоа се зачувуваат исклучиво анонимно.

ПОСТАВУВАЊА ЗА КОЛАЧИЊА

Ве молиме обрнете внимание на тоа, дека функционалноста на неизоставните колачиња на интернет страницата не може да биде исклучена од европските директиви и не може да се деактивира. Доколку треба да деактивирате колачиња, во Вашиот интернет пребарувач треба да се постави Opt-Out-Cookie, за да може да се подреди Вашиот приговор. Доколку користите друг пребарувач или друг краен уред или ги бришете колачињата, деактивирањето на колачињата мора да го извршите одново.

Во секое време имате можност да ги деактивирате колачињата на оваа интернет страница. Ве молиме обрнете внимание на тоа, дека деактивирањето на колачињата ја ограничува функционалноста на интернет страницата.

При Ваша посета на оваа интернет страница се поставуваат актуелните колачиња. Кликнете овде, за да ги деактивирате колачињата. Испрати

ВКЛУЧУВАЊЕ НА SOCIAL PLUGINS

На нашите интернет страници има Social Plugins од Facebook. За оваа цел го користиме Like копчето. Притоа се работи за понуда на американската компанија Facebook Inc (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Кога сакате да посетите наши интернет страници кои содржат таков Plugin, сепак не се воспоставува врска со оваа компанија. Ова се осигурува дури по Ваше исклучиво барање, за кое ќе бидете запрашани при кликнување на соодветно копче.

Затвори