100% транспарентни

Декларации за усогласеност

Вашиот SEAT ги исполнува највисоките технички стандарди. Сите релевантни сертификати може да се најдат овде директно на веб-страницата на производителот.