За најдобро искуство при користење на веб-страницата
Оваа страница користи колачиња за најдобро можно корисничко искуство. Продолжувајќи да ја користите нашата страница, вие ја прифаќате употреба на нашите колачиња (основни колачиња). Колачињата што се предмет на задолжително одобрување (аналитички колачиња, функционални колачиња, колачиња за персонализирана содржина) се активираат само по нивното активирање. Ако се согласите да користите колачиња, податоците за идентификација ќе бидат обработени од наши партнери (даватели на колачиња и даватели на ИТ услуги). Одговорна за оваа веб-страница и колачињата е „Порше Македонија ДООЕЛ Скопје”. Дополнителни информации за користените колачиња и нивното деактивирање може да се најдат
Активирајте ги сите колачиња
Усогласеност

Кодекс на однесување

Начела на однесување на марката SEAT.

економски концепт, под Усогласеност се подразбираат сите мерки, кои ги донесува компанијата за да гарантира дека вработените и членовите на службените органи се однесуваат соодветно во поглед на законските прописи и забрани, интерните правила, одредените претстави за вредности и изјавите до јавноста.

Марката SEAT, како составен дел на Концернот Volkswagen, се залага за внимателен, искрен и правилен однос во деловното секојдневие. Ние сме убедени дека одржливиот економски развој може да се обезбеди само ако се следат и почитуваат правилата и стандардите.

Од таа причина, марката SEAT се придржува не само кон законските туку и кон интерните одредби. Исто така и доброволните постоечки обврски и етички начела ги гледаме како интегрален составен дел на нашата култура на компанијата и како водилка, со помош на која ги донесуваме нашите одлуки.

Овие обврски, интерни регулативи и етички принципи се силно втемелени во нашите начела на однесување. Тие се првиот показател за нашите вработени и деловни партнери, кои ги опфаќаат суштинските основни принципи на нашето делување и ни помагаат во совладувањето на законските и етичките предизвици со секојдневното работење.

Начела на однесување на марката SEAT: