Информации и Преземања
Преземања
Преземања за сервис

Вчитување на логоана станици

Овде ќе дознаете како можете да вчитате логоа на радиостаници во Вашиот SEAT медиумски систем.

Вчитување на логоана станици

Слушајте добро.

Радиостаниците најлесно се разликуваат по нивните логоа. За брз избор на станица и ориентација едноставно инсталирајте ги на Вашиот SEAT музички систем. Податочниот пакет кој Ви е потребен ќе го најдете овде: актуелната верзија е V.130125. Постојано ја прошируваме оваа понуда. Моментално опфаќа 359 логоа. Логоата се поставуваат во нашите музички системи само за употреба. З друга употреба нема опрема.