Информации и Преземања
Преземања
Преземања за сервис

SEAT Листови со Податоци

SEAT Листови со податоци

БРЗА ПОМОШ, КОГА СЕКОЈА МИНУТА Е ВАЖНА.

Важно за Вас: информациите кои се содржат во листовите со податоци не се одредени за клиенти, работилници и дилери. Како клиент на SEAT, во прирачникот за Вашиот SEAT ќе најдете информации за сите функции, безбедносни напомени како и безбедност на патниците. Сертифицираните работилници на SEAT сите информации во врска со поправката ги добиваат преку познатите извори за набавка.

 

ICE: Број на мобилен телефон во случај нешто да тргне наопаку
Денес скоро секој има со него мобилен телефон. Во случај нешто да тргне наопаку, со него веднаш може теоретски да се информираат соодветни лица од страна на спасувачите. Но сепак кој од многуте меморирани броеви води до соодветните лица, кои веднаш треба да се информираат? Идејата: меморирајте го лицето кое треба да се извести, под интернационално познатата скратена форма ICE (= In Case of Emergency, тоа значи.: во итен случај) во адресарот на Вашиот мобилен телефон. Во Германија можете да ја користите и скратената форма "IN" (=во итен случај).