SEAT Мобилност
Иднината денес
Одржливост или економичност. И двете.

Одржливост или економичност. И двете.

Нашата соларна електрана е најголема во индустријата и покрива речиси 50% од енергетските потреби на нашето производство. TGI-Hybrid е нов, еколошки погоден концепт на возење. Ние веќе го спроведуваме ова денес, а ќе биде важно во иднината.

TGI хибрид од SEAT

Зошто не и двете?

Две горива, двојна предност. TGI Hybrid комбинира бензин и природен гас (CNG) за да ги намали трошоците и емисиите. Тоа е добро за нашата околина - и за вашиот паричник.

Мисли визионерски

Иднината денес.

Некои се загрижени за иднината. SEAT веќе наоѓа решенија денес. Од TGI хибрид до целосна врска со Shazam и BeatsAudio ™: Иднината започнува сега.