SEAT Мобилност
Иднината денес
Иднината денес

Размислете денес за иднината

Вистинската промена започнува со технологија која го подобрува вашиот живот. Тоа е иднината - денес.

Возете зелено

Одржливост или економичност? И двете.

TGI хибридот на SEAT ги намалува трошоците и емисиите преку комбинацијата на бензин и природен гас (CNG). Екологијата и економијата не се многу одвоени.

Вози во конекција

Вмрежени во насока на иднината.

Важно е да зборувате, да слушате и да се дружите. Апликацијата My SEAT и Full Link го прават сето тоа можно - и повеќе. Едноставно и интуитивно. Вие сте подготвени за иднината денес.

Беше сон - веќе е реалност.

Беше сон - веќе е реалност.

BeatsAudio ™ и Shazam: технологии за одржливата иднина, кои ја прават забавна. И веќе достапни денес.