Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи
ПРЕЗЕМАЊА

ЗА МЕДИУМИ

Овде ќе ги најдете актуелните ажурирања за Вашиот SEAT медиумски систем.

МЕДИУМСКИ СИСТЕМИ SEAT MEDIA

ПРЕЗЕМАЊА ЗА СОФТВЕР И УПАТСТВА

Медиумски систем
Преземање за софтвер:

Software D250
Software D260
Software D350
Software D350 für AlhambraМедиумски систем
Упатства за ажурирање:

Media-System Touch Color
Media System Plus (Navi System)