Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи
ПРЕЗЕМАЊА ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

BLUETOOTH™ КОМПАТИБИЛНОСТ

Овде едноставно преземете ги актуелните информации за соединување со Bluetooth™ во PDF формат.

Bluetooth™-Teхнологија

БЕЗБЕДНО ТЕЛЕФОНИРАЊЕ.

Благодарение на Bluetooth™ технологијата за време на возењето можете едноставно и безбедно да телефонирате, без да ги тргнете рацете од управувачот. Вашите телефонски функции управувајте ги со препознавање на глас или преку контролните елементи на управувачот. Проверете ја компатибилноста: овде едноставно преземете ги актуелните информации за Bluetooth™ и Multimedia компатибилност во PDF формат.