Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи
РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ

РЕЦИКЛИРАЊЕ

Суровите материјали и енергијата на земјата се достапни само ограничено. Затоа Вашиот штедлив придонес е јасна цел на  SEAT. Обемното управување со околината гради три столбови: почнувајќи од производството на SEAT преку оптимирање во австриските сервисни претпријатија на SEAT, до правилно рециклирање на стари возила и делови.

РЕЦИКЛИРАЊЕ

ПРАВИЛА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Повторно рециклирање, рециклирање на составни делови, еколошко третирање на стари возила и намалување на отпадот се важни аспекти во рециклирањето на стари автомобили.

РЕЦИКЛИРАЊЕ

ПРИМАЊЕ НАЗАД НА СТАРИ ВОЗИЛА

Сите австриски претпријатија на SEAT бесплатно ќе го земат назад Вашиот стар SEAT, доколку возилото е целосно и не недостигаат значајни составни делови како мотор, катализатор или каросерија или се додадени отпадоци од старо возило.