Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи
Поддршка за поправки

ТЕХНИЧКИ БАРАЊА / СОВЕТУВАЊЕ ЗА ПОПРАВКИ

За технички информации или техничка поддршка за поправки за независни учесници на пазарот поставивме број на факс кој подлежи на данок.

Технички информации или техничка поддршка за поправки

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОШ

За да можеме да Ви понудиме професионална помош, ни се потребни точни податоци за возилото и за проблемот односно за поплаката на клиентот.

Ве молиме пополнете го формуларот "TechnischeAnfrage" (технички барања) колку што можете поточно и почитливо и испратете го на бројот за факс 0901/71911 (подлежно на данок: 7,- евра по барање).

 

Одговорот ќе го добиете телефонски или писмено.