Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Потребна Ви е литературата за поправка на SEAT или соодветниот специјален алат? Или пак се интересирате за програмата на обуки на SEAT односно сакате да поставите техничко прашање? Сето тоа не претставува проблем, бидејќи тука ќе ги најдете сите информации!

Дополнително третирање на издувните гасови

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОПРАВКИ И СЕРВИС - СРЕДСТВО ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

Литературата се изготвува од SEAT S.A. преку интернет порталот erWin (електронски информации за поправка и сервисна работилница). Тука можете многу едноставно и по поволна цена од литературата да добиете информации за саканите делови на поединечни возила

Специјални алати и опреми

НАРАЧКА НА АЛАТИ ИЛИ НЕОБВРЗУВАЧКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЦЕНИ

Во литературата за поправки кај поединечните работни чекори, преку бројот на алатот се наведени потребните специјални алати и опреми. Алатите можете да ги нарачате кај Porsche Konstruktionen GmbH & CO KG, или необврзувачки да се информирате за цената.

Програма за обуки

ПОСТОЈАНА ОБУКА И УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Советувањето на клиентите како и стручната поправка и одржување на SEAT возилата бара постојана обука и усовршување на вработените. За таа цел, Allmobil Autohandels GesmbH тековно организира семинари.

Технички прашања / Советување за поправки

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДДРШКА

За техничките информации или техничката помош во врска со поправките за независни учесници на пазарот отворивме број на факс со дополнителен надомест.

ОНЛАЈН УСЛУГИ

GeKo и SVM

 

Со GeKo-SEAT и SVM-SEAT може онлајн да се поврзе со Вашиот дијагностички уред VAS 5052 на централниот сервер на Volkswagen AG и на тој начин да се прошири обемот на услуги на Вашиот дијагностички уред.