Финансиски услуги

ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Врвни перформанси на производите

ПАКЕТИ НА РЕШЕНИЈА

За приватни клиенти и претприемачи Porsche Bank и Porsche осигурување нудат атрактивни пакети за финансирање и осигурување, со кои можете да уживате во многу предности.

Врвни перформанси на производите

ВРВЕН СЕРВИС - ФИТНЕС ПРОГРАМА ЗА ВАШЕТО НОВО ВОЗИЛО.

Подарете му го на Вашиот автомобил најдобриот сервис и кон Вашиот договор за лизинг едноставно додадете ги најчестите поправки за истрошеност и сервисни зафати кои се препорачани од производителот. Со врвниот сервис ги делите Вашите трошоци за сервис на помали месечни износи според времетраењето.

Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи