Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДАНОК

Што треба да се знае

ПРЕТХОДЕН ДАНОК

Начелно, претприемачот смее даноците што настануваат со купувањето (производството), закупнината или сервисот (трошоци за погонски средства, средства за подмачкување, одржување, нега, поправки, патарина, товарање на железница, но и трошоци за гаражирање) на патничките возила, комбиња или товарни возила да не ги одобри.

Претходен данок

ОД ЗАБРАНАТА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕТХОДНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ НЕ СЕ ЗАСЕГНАТИ СЛЕДНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА:

* моторни возила, кои во врска со оданочувањето се класифицирани како товарни возила за мал товар и камион со приколка или минибус, но сепак постои можноста да се уважи одбивање на претходното оданочување. Ова исто така важи од 01.01.2016 година условено од измените во врска со "патнички возила или комбинирани товарни возила со вредност на емисија на СO 2 од 0 грами по километар (на пр. патнички возила или комбинирани товарни возила со исклучиво електричен или хидро-електричен погон). Актуелна листа на даночно одобрените товарни возила за мал товар и камион со приколка или минибуси заедно со основната одредба и понатамошните информации ќе најдете на > Даноци

 * моторни возила за авто школи (коишто најмалку 80% се користат за часовите на авто школата)

 * моторни возила, коишто најмалку 80% се користат за службено превезување лица или служат за изнајмување (такси, возила за изнајмување, возила за гости)

 * придружни возила на специјален и тежок транспорт (кај коишто најмалку 80% од употребата е како придружно возило)

Данок за луксузна стока

ШТО ВСУШНОСТ ЗНАЧИ "ДАНОК ЗА ЛУКСУЗНА СТОКА"?

Расходите за патничките возила се даночно прифатени, само ако се оперативно одредени и соодветни. Границата на соодветност за набавување на патничко возило изнесува 40.000,00 евра. Исклучок (ослободени од данок за луксузна стока) се возилата коишто според законот за оданочување можат да бидат ослободени од претходното оданочување. Притоа, SEAT

Alhambra е исклучена од данокот за луксузна стока, значи може да се уважи одбивањето на оданочувањето!

Проценетата вредност на трошоците за купување ги опфаќаат покрај нето цената и ДДВ, NoVA и сите трошоци за посебна опрема (клима-уред, алуминиумски фелни, посебен лак, ABS, воздушни перничиња, погон за сите тркала, сериски вградено радио во автомобилот и уред за навигација итн.). Самостојно проценетата посебна опрема не припаѓа кон трошоците за купување (дополнително вграден уред за навигација или компјутер за регистрирање на возењето). Трошоците при користење што зависат од трошоците за набавка (каско осигурување, трошоци за сервис, камати итн.) треба да се скратат во соодветна мера.

Трошоците при користење што зависат од трошоците за набавка, како што се трошоци за погонски течности треба да се одбијат во целосна висина.

Кај половни моторни возила, за проценка на данокот на луксузна стока на новата цена е релевантно, доколку моторното возило не е постаро од пет години. Доколку моторното возило е постаро од пет години, се врши пресметување на фактичките трошоци за набавка.

Пречекорувањето на границата на соодветност делува на даночната добивка, што како годишен отпис (во пресметката повеќе-помалку) треба да се скрати. Кратењето треба да се преземе за секој процент, во којшто фактичките трошоци за набавка ги надминуваат 40.000,00 евра.